Het privacybeleid van OSRE

OSRE B.V. vindt de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. OSRE houdt zich aan de eisen van de geldende privacy wetgeving. Hieronder lees je hoe OSRE omgaat met persoonlijke informatie.

Persoonlijke informatie
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch je ip-adres (niet je e-mailadres). Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • je e-mailadres als je dit aan ons communiceert, bijv. bij aanmelding voor onze nieuwbrief;
  • de domeinnaam van andere sites die je raadpleegde om naar onze site te gaan, bijv. Google;
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site raadpleegt;
  • alle informatie die je vrijwillig verstrekt door invullen van formulieren op osrewoningdossier.nl.

De bovenstaande informatie wordt alleen intern gebruikt voor analyse en verbetering van onze website en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

Cookies
Naast het herkennen van je ip-adres ben je ook herken baar aan cookies op je computer. Over de toepassing van cookies op deze webite lees je alles in ons cookie statement.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Verstrekking aan derden
OSRE kan gebruik maken van de diensten van gecontracteerde derde partijen om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor OSRE en wij zorgen ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor OSRE optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met ons afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van OSRE.

Tot slot verstrekt OSRE alleen gegevens aan derden met jouw expliciete en specifieke toestemming daartoe, of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

 

Doorgifte buiten Europa
Jouw persoonsgegevens zullen alleen door OSRE of door OSRE ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

 

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor OSRE de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

 

Jouw rechten
Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Deze verzoeken kun je aan ons richten door een e-mail te sturen aan compliance@osre.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan:

 

OSRE B.V.
Transformatorweg 102
1014 AK Amsterdam

 

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen via een e-mail aan compliance@osre.nl of per telefoon via +31 (0)20 700 82 02.

Het cookiebeleid van OSRE

OSRE B.V. maakt op deze website (osrewoningdossier.nl) gebruik van cookies en soortgelijke technieken die gegevens op jouw apparaat kunnen plaatsen en gegevens daarvan kunnen lezen. Met behulp van deze cookies volgen, analyseren en gebruiken wij jouw ervaring van deze website en proberen deze waar nodig te optimaliseren. Zo kunnen wij door bijv. de Google Analytics cookie zien hoeveel bezoekers deze website ontvangt, en wat ze zoal doen.

OSRE B.V. maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 

Functionele cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed en handig werkt. We leggen bijvoorbeeld d.m.v. een cookie vast dat je gebruik gemaakt hebt van de chatfunctionaliteit. Voor het gebruik van deze privacy-vriendelijke cookies is jouw expliciete toestemming niet vereist. Wel informeren we je hierover in de cookiemelding.

 

Analytische cookies: Deze cookies meten hoe jij de website gebruikt, bijvoorbeeld ten behoeve van het bijhouden van statistieken. Voor het gebruik van deze cookies is jouw expliciete toestemming niet vereist. Wel informeren we je hierover in de cookiemelding.

 

Tracking cookies: Deze cookies geven informatie m.b.t. jouw internetgedrag. Bijvoorbeeld om inhoud af te stemmen op jouw interesses. Voor het gebruik van deze cookies is jouw expliciete toestemming wel vereist. Deze geef je in de cookiemelding, d.m.v. de button met de tekst ‘accepteer’.

Naast cookies maakt OSRE B.V. gebruik van diverse software, om de met cookies verkregen informatie te verwerken:

 

Google Analytics: Ons statistiekenprogramma dat informatie uit analytische cookies verwerkt. De statistieken leren ons hoe de website bezocht wordt en wat goede en minder goede inhoud is. Met die informatie proberen we de website beter te maken. Wanneer we Google Analytics gebruiken worden er gegevens met Google gedeeld. Maar geen zorgen; het IP-adres wordt geanonimiseerd en er worden verder geen persoonsgegevens verwerkt.

 

Remarketing software: Dit programma verwerkt informatie uit tracking cookies. Hiermee bieden we je een betere en rijkere ervaring d.m.v. relevante inhoud binnen de website en mogelijk ook buiten de website in de vorm van advertenties. Zo herinneren we je bijvoorbeeld aan een formulier dat je wel hebt ingevuld, maar niet hebt verzonden.

Accepteren of weigeren

Bij het bezoeken van deze website word je geïnformeerd over het gebruik van privacy-vriendelijke (functionele en analytische) cookies en tracking cookies. In de cookiemelding geven we je de keuze om tracking cookies te accepteren of te weigeren:

 

Accepteren
Door te accepteren, ga je akkoord met het plaatsen van tracking cookies op je apparaat. Tegelijk plaatsen we een functionele cookie op je apparaat, zodat je de cookiemelding op dit apparaat niet meer zult ontvangen.

 

Weigeren
Door te weigeren, geef je aan tracking cookies niet te accepteren. We zullen die dan ook niet op je apparaat plaatsen en het gebruik van cookies beperken tot privacy-vriendelijke functionele en analytische cookies.

Cookies helemaal blokkeren of verwijderen

 

Blokkeren
Als je helemaal geen cookies wilt, kun je in de instellingen van je browser het gebruik van cookies blokkeren. Dat zouden we jammer vinden, aangezien statistieken over het gebruik van de website ons waardevolle inzichten opleveren. Let op: het kan dan voorkomen dat delen van deze website niet meer werken, en inhoud minder goed past bij jouw interesse.

 

Verwijderen
Geplaatste cookies kun je eenvoudig verwijderen. Gebruik links hieronder voor een handleiding bij jouw browser. Let op: soms houden cookies gegevens vast, zoals een automatisch ingelogd account van andere dan deze website. Bedenk goed of je misschien accounttoegang verliest door het verwijderen van cookies.

Veiligheid

Cookies zullen nooit resulteren in ongewenste telefoontjes, spam per mail of post. Je (e-mail)adres of telefoonnummer wordt namelijk nooit opgeslagen. Ook weten wij niet van cookie-toepassingen die een gedetailleerd profiel aanleggen. We willen daarom benadrukken dat cookies veilig te gebruiken zijn.

 

Laatst gewijzigd op: 8 juni 2021