Passend toewijzen

op basis van brondata

 

 

 

Huidige situatie t.a.v. het verhuren van woningen
Woningcorporaties bieden hun aanbod veelal centraal aan op het woonruimteverdeelsysteem van de regio. Daar staan alle kandidaten die op zoek zijn geregistreerd. Als de kandidaten aan de beurt zijn reageren zij op een woning en worden zij uitgenodigd voor een bezichtiging. Bij interesse in de woning in kwestie wordt er vaak een heel proces opgestart van (nadere) informatie aanvragen, verwerven en vervolgens toetsen of deze informatie volledig, actueel en waarheidsgetrouw is. Daarna dient er beslist te worden of de kandidaat in aanmerking komt voor de woning. Dit kan een vrij intensief proces zijn.Nu zijn er een aantal initiatieven die op basis van brondata o.a. het inkomen aanleveren. Zo kan er efficiënter worden gevalideerd alvorens een kandidaat wordt uitgenodigd voor een bezichtiging (in plaats van op aangeleverde documenten die soms niet kloppen of zelfs vervalst worden), daar is ook OSRE op aangehaakt.

 

 

Oplossing OSRE
De oplossing die wij bieden is tweeledig. Enerzijds behelst deze de uitvraag van de benodigde gegevens op een hele efficiënte, snelle en fraude ongevoelige manier.
De kandidaat die na de bezichtiging de woning wil huren krijgt namelijk een Ockto-uitvraag (bekijk een korte video). Voor de beeldvorming: Met Ockto levert een kandidaat zijn/haar gegevens aan met DigiD zodat het uploaden van documenten komt te vervallen en de woningcorporatie met de juiste data kan werken.
De benodigde data richten wij eenmalig in met de Woningcorporatie voor DAEB/Niet-DAEB. Vervolgens koppelen wij daaraan een geautomatiseerde beslisboom om te bepalen OF de huurder op basis van de via Ockto aangeleverde informatie voldoet. Uiteraard blijft het mogelijk manueel te toetsen en mee te kijken.Door het toepassen van de passend toewijzingsregels op de aangeleverde data weet ons systeem bijvoorbeeld of de huurder binnen deze huurgrens mag wonen. Er kan een keuze worden gemaakt uit het inkomen van dit jaar, vorig jaar of het jaar ervoor.
Het hele proces van interesse kenbaar maken na de bezichtiging tot daadwerkelijk een besluit maken of iemand voldoet kan middels deze beproefde oplossing binnen een dag foutloos gemaakt worden.

 

 

Belangrijke technisch-juridische zaken in dit proces
– Oplossing volledig in de cloud
– Simpel te koppelen aan een primair systeem Tobias of via de datarotonde aan Empire
– gekoppeld aan het woonruimteverdeelsysteem
– Passend toewijzen op basis van actuele regelgeving
– AVG compliant

 

 

Conclusie, wat levert het op?
De oplossing maakt het mogelijk binnen een dag het hele proces van woning acceptatie door huurder tot acceptatie te kunnen doorlopen. Dit met de zekerheid dat de aangeleverde data van de toekomstige huurder klopt en volledig is. Daarbij is het een oplossing die zich technisch al bewezen heeft dus een corporatie hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Het is bovenal een manier van werken die voor een toekomstige huurder heel makkelijk en prettig is en weinig tijd kost en voor de verhurende corporatie ook een enorme tijd en geldbesparing oplevert.

Contact opnemen